Ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ανάγκη για τη φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος, μοιραζόμαστε τα βήματα που πήραμε στο Κτηνιατρείο MYVET για να γίνουμε πιο «πράσινοι». Οι στόχοι που βάλαμε και προσπαθούμε να τηρούμε καθημερινά: Ενέργεια: - Τα φώτα και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται - Λαμβάνουμε υπόψιν την ενεργειακή κλάση του εξοπλισμού που αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε στο κτηνιατρείο Χαρτί και Πλαστικό: - Έχουμε ελαχιστοποιήσει τη χρήση χαρτιού στις συναλλαγές μας με τους πελάτες μας - Παραστατικά, αποτελέσματα εξετάσεων και αντίγραφα διατηρούνται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά όπου αυτό είναι εφικτό - Το ιστορικό, οι εξετάσεις και οι θεραπείες των ασθενών δημιουργούνται και διατηρούνται σε κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο - Μειώνουμε τη χρήση πακέτων / συσκευασιών όταν είναι εφικτό - Προτιμάμε την αγορά και χρήση ανακυκλώσιμων χάρτινων υλικών - Επαναχρησιμοποιούμε ή απορρίπτουμε και ανακυκλώνουμε σε καθορισμένους κάδους χαρτί, πλαστικό και ιατρικό υλικό στο κτηνιατρείο μας Προϊόντα Καθαρισμού: - Τα καθαριστικά που χρησιμοποιούμε στο κτηνιατρείο μας είναι τα πλέον φιλικά στο περιβάλλον Στο Κτηνιατρείο MYVET δεσμευόμαστε να ελέγχουμε, να τηρούμε και να βελτιώνουμε τα παραπάνω μέτρα στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τον αντίκτυπο που έχει η επιχείρησή μας στο περιβάλλον. Με τη δική μας στάση, ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε και όλους του υπόλοιπους να κάνουνε το ίδιο, βοηθώντας ο καθένας στα μέτρα του και με τον τρόπο του το περιβάλλον μας.